Socratisch gesprek, thema: gelijkwaardigheid

Wanneer
19:30 - 21:30
maandag, 04 november 2019
Inloop vanaf
19:00

Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht
Nederland

Het socratische gesprek is een open dialoog gespreksvorm, waarbij we een door de deelnemers gekozen casus gezamenlijk analyseren en daarmee zélf tot inzichten komen.

Het thema voor deze avond is: Gelijkwaardigheid.

Gevraagd wordt om vóór aanvang van deze bijeenkomst een situatie te bedenken die je hebt meegemaakt waarbij de gelijkwaardigheid met de ander in het geding kwam en die je zou willen bespreken binnen de groep.

Aanmelden kan door een email te sturen naar discussie@madpride.nl, maar is niet vereist. Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige filosofie-avonden die wij organiseren? Stuur dan een tekstloos mailtje naar filosofie-subscribe@madpride.nl.

Met vriendelijke groet,
Bauke, Joop, Reinoud en Caroline