Bijeenkomst Rotterdam

Zondag 15 mei kwamen we op het Pijnackerplein voor het eerst samen in Rotterdam om te filosoferen over de GGZ. Degene met de meeste kennis kon er helaas niet bij zijn, maar dit weerhield ons er niet van om een gesprek te starten. We praatte 2 uur lang over ervaringen met de GGZ. Deze keer waren we met 5 mensen. We begonnen met een voorstel ronde.

Aantekeningen van de bijeenkomst. De teksten zijn genummerd met Romeinse cijfers.

Ik gaf het goede voorbeeld door mijn naam, GGZ ervaring en favoriete filosoof, ‘Douglas Adams’ (I), te delen. Ik had me voorgenomen de favoriete filosofen op te schrijven, zodat er later uitspraken of andere dingen bij konden schrijven. Deze keer gebeurde dat niet, hopelijk denk ik er volgende keer aan. Als het gesprek stil valt kan ik doorvragen over een interessante uitspraak, zoals deze keer de 2e persoon die zich voorstelde: ‘Passende Diagnose → is het nodig → of doe je maar’ (II). Dit kwam zo naar voren omdat diegene meerdere diagnoses en bijpassende behandelingen heeft gehad, maar die niet echt voor verandering zorgde. Toen het doel om een passende diagnose werd opgegeven werd er behandeld naar de situatie wat wel effect heeft. Diens favoriete filosoof is Baedan, die zich bezig houdt met queer nihilisme.

Daarna stelde de Jacques Derrida fan zich voor. We hebben uitgebreid gepraat over waarom hij zowel een interessante filosoof als goede schrijver is. Ik voelde me geroepen om daarna mijn favoriete inzicht van Douglas Adams over leiderschap te noemen: "wie wil leiden en mensen er van kan overtuigen dat die hen mag leiden zal geen goede leider zijn". Vervolgens praatte we over de fictieve leider van het universum. Dat is een solipsist en weet niet zeker of er meer is dan zintuiglijke waarnemingen. Bestaat de wereld wel of ben je een brein in een vat?

Derrida had een prettig geschreven essay over het omschrijven van de werkelijkheid en de vraag daarbij; wordt de werkelijkheid groter als meer details toevoegt in het schrijven van het verhaal. Een van de psychologen legde de connectie met de DSM. Diagnoses worden steeds breder en er worden steeds meer details toegevoegd waarmee je met een enkel symptoom onder meerdere diagnoses kan vallen, zonder dat ze echt passen. (III)

Derida schreef ook over anti-civilisatie en deconstructivisme (IV). Waarna we het hadden over hoe het zo fijn is om in de natuur te zijn. Als je niet volgens de normen van de maatschappij leeft, betekend dat niet dat je geen elektriciteit of andere modernere uitvindingen “mag” gebruiken. (Er was veel meer gezegd en het was interessant maar helaas weet ik het niet meer en heb ik blijkbaar niet genoeg aantekeningen gemaakt.)

Daarna kwam iemand met: ‘Depressie is gestolde kwaadheid’ (V). Dat vind ik een heel mooie uitspraak wat de anderen ook aanzette tot het noemen van vergelijkbare uitspraken:

  • ‘mijn opstand is geen verwardheid’
  • ‘Riot is the voice of  the unheard’

Het was weer een interessant gesprek en de anderen reageerden ook positief. We sloten af met het afspreken van een volgende bijeenkomst, omdat het merendeel volgende maand naar de Pinksterlanddagen gaat besloten we de volgende bijeenkomst daar te houden. Voor de mensen die in Rotterdam achter blijven hoop ik dat ze de maand erna wel kunnen, zodra het bij ons bekend is zal het op agenda van de website gezet worden. De 11e zal in Utrecht gewoon doorgaan.

PS. Iemand had nog ‘vast in het systeem vs. autonoom’ (VI) opgeschreven omdat meerdere mensen het verhaal hadden dat zij hulp wel eens hebben gezocht bij de GGZ/diagnostiek, maar ook vaak zelf dingen wilden verhelpen en behandelen.