Over Mad Pride

Een grote groep mensen wordt in onze maatschappij als "gek" afgeschilderd. Die kwalificatie heeft meestal een negatieve lading. Mad Pride is een internationale beweging van "gekken" en hun bondgenoten, die zich verzet tegen deze negatieve houding tegen mensen, die "anders" zijn. Wij zijn er trots op, dat we zo zijn als we zijn, en claimen het recht om anders te zijn, zonder dan meteen als tweederangs burgers te worden beschouwd.

Meer informatie over Mad Pride?

Kijk op ons blog, op wikipedia of volg ons op facebook. Je kunt ons ook e-mailen op info@madpride.nl