Over Mad Pride

(English below)

Mad Pride is een beweging van mensen die gezien worden als 'gek'. We verzetten ons tegen uitsluiting en onderdrukking in een samenleving die weinig rekening houdt met ons anders zijn. Ons doel is een menswaardig bestaan waarin we met trots onszelf kunnen zijn. We delen kennis over neurodiversiteit, onze GGZ-ervaringen, en de gevolgen van onze onderdrukking.

Je kunt ons e-mailen op info@madpride.nl of lid worden van onze facebook groep.


Mad Pride is a movement of people who are seen as 'mad'. We resist exclusion and oppression in a society that takes little account of our differences. Our goal is a dignified existence in which we can proudly be ourselves. We share knowledge about neurodiversity, our mental healthcare experiences, and the consequences of our oppression.

You can e-mail us at info@madpride.nl of join our Facebook group.