Psychiatrie en Filosofie avond, Thema: Eigen waarheidsbeleving en het respect daarvoor

Wanneer
19:30 - 21:30
maandag, 07 oktober 2019
Inloop vanaf
19:00

Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht
Nederland

Op maandag 7 oktober a.s. organiseert Mad Pride bij Enik Recovery College Hoograven een avond Psychiatrie en Filosofie met een Socratisch Gesprek. De gespreksleiding is in handen van Joop Kools (initiatiefnemer en begeleider van de maandelijkse Socratisch Cafés van Utrecht in Dialoog).

Thema is “Eigen waarheidsbeleving en het respect daarvoor”.

Wat motiveert om onszelf aan een ander te laten zien, zoals waarnemingen, belevingen, interpretaties, overpeinzingen etc., is van onszelf. Afhankelijk van de situatie kunnen we dit bespreken en delen met een ander. Het lijkt onderdeel van een complex geheel dat je je eigen waarheid zou kunnen noemen. Maar in hoeverre is deze eigen waarheid ook de waarheid van een ander en welke gevolgen hebben die mogelijke verschillen voor onszelf en de wereld om ons heen?
 
Voorbeelden:

  1. "Ik had ooit een vriendin die zichzelf met enige regelmaat een extravert, moedig, initiatiefrijk,  ‘met kennis van de wereld’ persoon noemde. Hoe beter ik haar leerde kennen, hoe gematigder ik over deze uitingen werd. Uiteindelijk werd mijn idee over haar het tegenovergestelde van wat zij over zichzelf beweerde. Moest ik dat met haar bespreken, of moest ik haar in haar waarde laten? Of zou ik haar juist waarderen door mijn eigen, mogelijk ontmoedigende, indruk aan haar voor te leggen? Het onvermogen om dit te bespreken heeft onze vriendschap geen goed gedaan."
    Wie van ons heeft hier eigenlijk gelijk???
  2. "Ik zat tegenover een hulpverlener die niet in staat was om uit te leggen waarom zij mij hooghartig vond én daar het symptoom van een stoornis in zag. Naar mijn idee toonde ik op dat moment radeloosheid omdat wij niet spraken over de zaken die ik belangrijk vond. Ondertussen werd mij een probleem in de schoenen geschoven dat niet het mijne was. De hulpverlener vond dat mijn weigering om haar conclusie aan te nemen te wijten was aan onwil om op mijzelf te reflecteren. Het gesprek verzandde in wederzijdse irritatie, die nooit meer uit de lucht is gehaald."
    Wie had er in dit geval gelijk en is dat waar het over moet gaan?

Iedereen die wil wordt uitgenodigd om een zaak in te brengen die verband houdt met dit thema. In het Socratisch Gesprek zullen de aanwezigen aan de hand van vragen proberen meer inzicht in het ingebrachte probleem te krijgen.

Iedereen is welkom!

Opgeven als deelnemer kan via discussie@madpride.nl
Wil je op de hoogte gehouden worden van de verschillende filosofie-avonden die wij organiseren? Stuur dan een (tekstloos) mailtje naar filosofie-subscribe@madpride.nl

Met hartelijke groet,

Caroline Gerfin
Bauke Conijn
Gina Bottger