Mad..

Mad..

(geschreven door Caroline) Op facebook was het langste gesprek tot nog toe een gesprek naar aanleiding van de vraag: “waarom zijn jullie boos? ik vraag me dat ècht af”. Deze oprechte belangstelling kreeg zo’n 170 reacties. Genoemd zijn: de bezuinigingen in de zorg, de neoliberale samenleving waarin armen armer worden en alles draait om meedoen in de arbeidsmolen, isoleercellen en dwangmedicatie en nog veel meer. 1 Hoe boos kan ik zijn, zonder dat ik daar zelf hinder van ondervind? 2…

Lees Meer Lees Meer

Trots..

Trots..

(geschreven door Caroline) Ergens ben ik wel trots dat ik de gekte van de wereld zie, van deze maatschappij. Als kind al vond ik dingen zoals liegen en discriminatie onbegrijpelijk. En dat meisjes rokken droegen en met hun communie op Aruba als bruidjes gekleed gingen. Dat de jongetjes achter een hoog hek op een andere school zaten. Dat de nonnen zeiden dat god ons in de gaten hield. Dat mensen zeiden dat ik niet spoorde in m’n pubertijd, alleen maar…

Lees Meer Lees Meer

De prijs van schizofreen zijn en gedwongen opname weigeren: zes kogels

De prijs van schizofreen zijn en gedwongen opname weigeren: zes kogels

(geschreven door Karlijn Roex) Zes politiekogels voor Cyprian. Waarom? Omdat hij een schizofreen was die zijn pillen niet meer had genomen en zich verbaal verzette tegen zijn gedwongen opname. Hij zou hebben geroepen tegen de agenten die zomaar aan zijn bed stonden dat hij ‘een mes had’. Maar er was geen mes. Of toch wel? Toch stonden er vier getrainde agenten om Cyprian heen, uitgerust in beschermende vesten. Dus waarom zes kogels? Waarom überhaupt al één kogel? Als hij daadwerkelijk…

Lees Meer Lees Meer

Mad Pride Rotterdam 25-7-2017

Mad Pride Rotterdam 25-7-2017

Aanstaande dinsdag 25 juli 2017, MadPride Rotterdam in samenwerking met het Huis der Zotheid, ViaKunst en de vereniging BelevingsWereld.   Programma 10.00-11.30u / ontbijt voor 10 bij het huis der Zotheid. 12.00u -13.00 / lunch voor 10 bij inloop stichting Corridor Rotterdam, de Uitdaging. 13.30u-13.45u / kennismaking met BasisBeraad Rotterdam, klantenbelangen. 14.00u-16.00u / filmvertoning en dialoog naar aanleiding van CrazyWise, documentaire. https://www.facebook.com/events/578375819217654/

Mad Pride (voor mij) 2

Mad Pride (voor mij) 2

(geschreven door Kevin) Twee jaar geleden raakte ik op de hoogte van het initiatief op een Mad Pride beweging leven in te blazen. Dat leek mij een geweldig idee. Een positieve benadering rond gekte. Een benadering die gekte niet als een gebrek ziet, maar als een eigenschap die gevierd mag worden, ja, misschien wel als een kwaliteit. Wat zou het mooi zijn om nu eens niet in termen van stoornissen te praten. Is het niet genoeg om anders dan normaal…

Lees Meer Lees Meer

Praktijkverhalen Soteria

Praktijkverhalen Soteria

Kan een psychose een betekenisvolle ervaring zijn? Iets waarvan je kan leren? Wanneer jij dit zelf hebt meegemaakt stuur dan je verhaal in naar Soteria Nederland: voor nadere informatie zie: https://www.soterianederland.nl/category/praktijkverhalen/ Wanneer in de GGZ het idee postvat dat een aantal mensen hun psychose zo beleven, dan zullen GGZ medewerkers hun zorg anders gaan inrichten. Meer info op de pagina’s van Soteria Nederland

17 juli 2017

17 juli 2017

Wij hebben op de eerste MPdag een idee in de schoenen geschoven gekregen; mobiele MP acties en evenementen- in diverse samenwerkingsverbanden. Zo hebben we inmiddels contact gelegd met de Brouwerij, Stichting BAB, Gezonde Geest ggz2.0, Enik recovery college, Belevingswereld en Doetank Peer. De eerste evenementen, die uit een dergelijke samenwerking zijn voortgekomen zijn: 25-7-17 ism Belevingswereld en 17-9-17 ism Doetankpeer Kijk op onze Facebook-pagina voor meer info…

29 maart 2017

29 maart 2017

De eerste Nederlandse Mad Pride dag, 27 mei in Utrecht, heeft inmiddels de volgende workshops en activiteiten: theater van de Onderdrukten; workshop Open Dialogue; associatieve woordkunst; buttons en t-shirts maken; een band die we nog ff geheim houden.. En er komt nog méér.. Om de dag gratis toegankelijk te maken, zijn we nog op zoek naar donaties of organisaties die een deel van het programma willen sponsoren. De brieven van Mad Pride aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer en…

Lees Meer Lees Meer

Brief Verplichte GGZ aan Eerste Kamer

Brief Verplichte GGZ aan Eerste Kamer

Brief over de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg aan de Eerste Kamerleden… Geacht Kamerlid, Op dinsdag 7 maart aanstaande behandelt u de Wet Verplichte GGZ. Die wet moet het mogelijk maken om mensen in een psychische crisis sneller gedwongen te behandelen. Het wetsvoorstel stelt beperkende voorwaarden aan dwangbehandeling, expliciteert dat de ingreep proportioneel moet zijn, en rekening moet houden met de belangen van de patiënt. Ofschoon wij deze voorbehouden vanzelfsprekend toejuichen, zijn wij nochtans van mening dat de wet een onacceptabele…

Lees Meer Lees Meer

"Ik ben gek, maar…"

"Ik ben gek, maar…"

(geschreven door Leendert A. Hartog) “Gek” is een vage term. Één definitie ervan, die ik aan een online woordenboek ontleen is “blijkgevend van gebrek aan gezond verstand”. Dat lijkt een alleszins bruikbare definitie, hoewel de formulering “gezond verstand” natuurlijk wel wat vraagtekens oproept. “Gezond” is in principe namelijk net zo’n vaag begrip als “gek”. Maar laten we er voor het gemak even vanuit gaan, dat “blijkgevend van gebrek aan gezond verstand” een adequate definitie is. Er zijn momenten in mijn…

Lees Meer Lees Meer