Praktijkverhalen Soteria

Praktijkverhalen Soteria

Kan een psychose een betekenisvolle ervaring zijn? Iets waarvan je kan leren? Wanneer jij dit zelf hebt meegemaakt stuur dan je verhaal in naar Soteria Nederland: voor nadere informatie zie: https://www.soterianederland.nl/category/praktijkverhalen/ Wanneer in de GGZ het idee postvat dat een aantal mensen hun psychose zo beleven, dan zullen GGZ medewerkers hun zorg anders gaan inrichten. Meer info op de pagina’s van Soteria Nederland

17 juli 2017

17 juli 2017

Wij hebben op de eerste MPdag een idee in de schoenen geschoven gekregen; mobiele MP acties en evenementen- in diverse samenwerkingsverbanden. Zo hebben we inmiddels contact gelegd met de Brouwerij, Stichting BAB, Gezonde Geest ggz2.0, Enik recovery college, Belevingswereld en Doetank Peer. De eerste evenementen, die uit een dergelijke samenwerking zijn voortgekomen zijn: 25-7-17 ism Belevingswereld en 17-9-17 ism Doetankpeer Kijk op onze Facebook-pagina voor meer info…

29 maart 2017

29 maart 2017

De eerste Nederlandse Mad Pride dag, 27 mei in Utrecht, heeft inmiddels de volgende workshops en activiteiten: theater van de Onderdrukten; workshop Open Dialogue; associatieve woordkunst; buttons en t-shirts maken; een band die we nog ff geheim houden.. En er komt nog méér.. Om de dag gratis toegankelijk te maken, zijn we nog op zoek naar donaties of organisaties die een deel van het programma willen sponsoren. De brieven van Mad Pride aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer en…

Lees Meer Lees Meer

Brief Verplichte GGZ aan Eerste Kamer

Brief Verplichte GGZ aan Eerste Kamer

Brief over de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg aan de Eerste Kamerleden… Geacht Kamerlid, Op dinsdag 7 maart aanstaande behandelt u de Wet Verplichte GGZ. Die wet moet het mogelijk maken om mensen in een psychische crisis sneller gedwongen te behandelen. Het wetsvoorstel stelt beperkende voorwaarden aan dwangbehandeling, expliciteert dat de ingreep proportioneel moet zijn, en rekening moet houden met de belangen van de patiënt. Ofschoon wij deze voorbehouden vanzelfsprekend toejuichen, zijn wij nochtans van mening dat de wet een onacceptabele…

Lees Meer Lees Meer

"Ik ben gek, maar…"

"Ik ben gek, maar…"

(geschreven door Leendert A. Hartog) “Gek” is een vage term. Één definitie ervan, die ik aan een online woordenboek ontleen is “blijkgevend van gebrek aan gezond verstand”. Dat lijkt een alleszins bruikbare definitie, hoewel de formulering “gezond verstand” natuurlijk wel wat vraagtekens oproept. “Gezond” is in principe namelijk net zo’n vaag begrip als “gek”. Maar laten we er voor het gemak even vanuit gaan, dat “blijkgevend van gebrek aan gezond verstand” een adequate definitie is. Er zijn momenten in mijn…

Lees Meer Lees Meer

Gek. Eigenlijk had ik al afgeleerd om mezelf zo te noemen.

Gek. Eigenlijk had ik al afgeleerd om mezelf zo te noemen.

(geschreven door Boudewijn Steenberg) Gek. Eigenlijk had ik al afgeleerd om mezelf zo te noemen. En nu zit ik bij een organisatie die Mad Pride heet. Gek, zo noemde ik mezelf vroeger. Toen ik 15 was, en opgenomen in het gekkenhuis. Op eigen verzoek. En zo mocht ik het niet noemen, een gekkenhuis, en mezelf al helemaal niet gek. Maar voor mij was het een verademing, om zo naar mezelf en de plek waar ik toen verbleef te kijken. Een…

Lees Meer Lees Meer

Brief Verplichte GGZ aan Tweede Kamer

Brief Verplichte GGZ aan Tweede Kamer

Een brief aangaande de nieuwe wet Verplichte GGZ aan de Tweede Kamerleden… Geachte Kamerleden, U stemt 14 februari over de Wet Verplichte GGZ. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken om mensen die psychisch in de knel zitten sneller gedwongen te behandelen, maar wel liefst in de thuisomgeving en alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is. Wij begrijpen dat de dwang ingreep proportioneel moet zijn, alleen mogelijk is onder beperkte voorwaarden, en rekening houdt met de belangen van de patiënt. Dit…

Lees Meer Lees Meer

7 februari 2017

7 februari 2017

Een update van onze bezigheden: We zijn contact aan het leggen met Mad Pride organisaties in (in eerste instantie) de engelstalige landen. Volgende maand gaan we verder met het voorbereiden van de eerste Mad Pride dag, die 27 mei in Utrecht zal zijn. De verkiezingen en de wetsvoorstellen omtrent “verwarde personen” houden ons dezer dagen ook bezig, en samen met een paar andere organisaties werken we aan een brief aan de (kandidaat) kamerleden. Op facebook hebben we inmiddels meer dan…

Lees Meer Lees Meer

Kamer tegen repressief voorstel gedwongen GGZ, maar de strijd gaat door

Kamer tegen repressief voorstel gedwongen GGZ, maar de strijd gaat door

(geschreven door Karlijn Roex) Een paar dagen nadat Trump zijn gedroomde muur van douane-beambten om de VS had voltooid, bouwen we in Nederland onze eigen muren. We zijn zo diep gezonken dat er zonder lach of traan een wetsvoorstel werd besproken die het mogelijk maakt om mensen buitenstrafrechtelijk tot drie dagen te detineren voor ‘observatie’. Jawel, u heeft het goed gelezen. Maar ik moet er uiteraard aan toevoegen dat deze detentie alleen voor ‘verwarde personen’ is bedoeld en eigenlijk ‘verplichte…

Lees Meer Lees Meer

Verwarring alom

Verwarring alom

(geschreven door Leendert A. Hartog) (Noot: ingekorte versie van een persoonlijke blogpost van vorig jaar) Bij de benadering van het probleem omtrent “verwarde mensen” en natuurlijk ook bij de benadering van de “verwarde mensen” zelf, dienen we onze vooroordelen opzij te zetten en een helder onderscheid te maken tussen drie factoren: overlast, dreiging en gevaar. We gooien deze drie dingen namelijk maar al te gemakkelijk op één hoop en gaan er dus ook te gemakkelijk vanuit, dat iedereen, die gek…

Lees Meer Lees Meer