Verslag Mad Pride mars Amersfoort 14-8-2020

Het was 3 jaar geleden dat er een Mad Pride event was in Nederland, daarom besloot ik half juli om een mars te organiseren als ode aan de eerste Mad Pride mars in Toronto in 1993, maar omdat die op 18 september was en ik al iets eerder wilde, besloot ik om het op mijn geboortedag te doen, zo kan ik de energie die in het voorbereiden van een feestje gaat in de mars steken. En geef ik mezelf de ervaring van een mars organiseren kado. Dit bleek een goede insteek, ik denk dat er door de sociale binding meer mensen op af zijn gekomen.

Foto aan de achterkant van station Amersfoort van de ca. 12 deelnemers. De mensen zijn onherkenbaar gemaakt met een gekleurd silhouet.

 

Vlak na 1 uur zat ik  klaar voor de bezoekers van de eerste Mad Pride mars van Nederland. Vanaf 1 uur was er de mogelijkheid om een (protest) bord te maken. Want een mars ziet er mooier uit als er een spandoek is en mensen borden dragen. Vlak voor 2 uur kwamen de eerste gasten, de eerste ken ik persoonlijk de andere 2 hadden het op de website gezien. Rond 3 uur ben ik met een gast het spandoek thuis gaan ophalen.

Bij terugkomst stonden er al 10 mensen ons op te wachten. We zouden om 3 uur lopen maar het doel van de mars was een gezellige verjaardag. Dus rond 4 uur heb ik de protest borden die ik voor een ander protest had gemaakt bij mensen in de handen gedrukt. Anderen hadden een eigen tekst op het bord gezet en weer anderen had ik gevraagd het spandoek te dragen zodat het er wat indrukwekkender uitziet.

Ik heb kort wat verteld over veiligheid, de richtlijnen van de gemeente: mondkapjes en afstand houden en dat er een advocaat beschikbaar was mocht de politie het nodig vinden tot arrestatie over te gaan. Dit is standaard voorbereiding. Na een korte wandeling zonder mensen te zien kwamen we bij het politiebureau aan, degene die had voorbereid om te spreken had op het laatste moment moeten afzeggen dus vroeg ik of iemand wilde spreken… Geen reactie dus heb ik er verteld over hoe politie verantwoordelijk is voor de dood van mensen die zij verward noemen. Maar ook dat de politie leiding slecht voor de mentale gesteldheid van diens werknemers zorgt. Mensen met trauma krijgen geen begeleiding en worden weer in dergelijke situaties geplaatst dat leidde mogelijk tot de dood van Cyprian Broekhuis.

Op de voorgrond lopen de demonstranten met borden in hun hand. Daarop is te lezen "Not gay as in happy, but queer as in fuck you" en "laat de rijken de crisis betalen". Op de achtergrond is een tunnel te zien die onder het spoor doorgaat waar de demonstranten net onderdoor gelopen zijn.

 

Daarna zijn we doorgelopen naar het GGZCentral gebouw waar jeugdzorg gevestigd zit. Daar vertelde een van ons uit eigen ervaring hoe het is als de maatschappij je dwingt om hulp te vragen aan het bedrijf wat eerder in diens leven voor veel trauma’s had gezorgd. Na afloop werd er bedankt voor het delen van de ervaringen.

Vervolgens kwam het meer zichtbare deel van de mars door het centrum van Amersfoort. Ik reed voorop dus heb niet veel meegekregen van de reacties van het winkelend publiek. Op de helft werden algemene leuzen tegen vreemdelingenhaat geroepen en op het eind vergat ik een afslag dus zijn we dwars over de markt terug naar de route gegaan. Mensen keken daar wel wat vreemd op. Er was geen politie aanwezig om ons instructies te geven dus hebben we ons blijkbaar aan de afspraken gehouden. Even later liepen we onder de Koppelpoort door en langs het water kwam de wens om te gaan zwemmen naar boven. Het plan was om over het winkelcentrum naar de barbecue bij de rotonde te lopen, maar zwemmen klonk aanlokkend dus na een korte stop op het plein besloten we door te lopen door het winkelcentrum en dan terug naar het water om te gaan zwemmen.

Foto aan de rand van een rivier. Drie mensen zitten op een muurtje langs de kade. Drie andere mensen zwemmen in het water. Daarvan steekt een zijn hand omhoog.

 

Naast een bankje stelde ik de barbecue op en vroeg anderen het aan te steken want ik wilde graag gaan zwemmen. Met wat voorbereiding was dat leuk en lukte het eruit te komen, met een half functionerend lijf is dat wat onhandig. Iemand kwam op me af om te vertellen dat de wijkagent was gearriveerd, ik was bang dat het verboden was om daar te zwemmen, maar de wijkagent had daar geen aandacht voor. Die vond het onlogisch dat je daar mag barbecueën dus had die gevraagd het uit te maken, ik wees hem op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin de voorwaarden staan: verhoogd van het gras en 3m bij een object vandaan. Hij belde naar het bureau en bood even later zijn excuses aan. We hebben het weer aangestoken en hebben nog tot 9 uur nagepraat.

Vijf mensen staan/zitten rond een bankje te praten met naast hen een barbeque. Op de voorgrond staat een rolstoel met protestbord. Op de grond zijn met krijt teksten geschreven. Een daarvan leest "madpride".

 

Het was een zeer geslaagde verjaardag en een goede generale repetitie voor 18 september

Labels