Januari bijeenkomst 2022

Op de tweede dinsdag van januari was ik voor 4 uur in de huiskamer. Degene die daar toevallig al was, ging houtzagen en de kachel aansteken. Iedereen die had toegezegd te komen had afgezegd, dus ben ik gaan lezen in de hoop dat er spontaan mensen zouden komen. Ik had deze keer geen rondje door het huis gedaan. Volgende keer doe ik dat wel, want om 5 uur kreeg ik een berichtje terug van iemand die ik gevraagd had of die weer wilde komen. Toevallig was die bij een van de bewoners op bezoek, ik werd uitgenodigd om bij hen te gaan zitten maar ze waren al met 3 dus dat werd een beetje vol. Even later kwamen ze naar de huiskamer. Deze keer twee deelnemers met filosofische kennis. Iedereen kende elkaar al dus deden we geen voorstel ronde. Ik had wat borrel hapjes mee. We zijn bij de kachel gaan zitten en hebben gekletst. Toen we het over weekendbesteding hadden, bleek dat een van ons naar de kerk was gegaan en ook regelmatig gaat. Ik ga ook wel eens naar een kerk maar dan doe ik dat om het gebouw te bekijken en de akoestiek te beluisteren. Dit was voor het eerst dat ik een “echte” Christen sprak. De andere twee hielden zich een beetje afzijdig en luisterden vooral. Ik startte het gesprek over religie met het vastleggen van wat we met religie bedoelen.

Afbeelding van poster met aantekening in rode, groene, blauwe en zwarte stift. Met zwarte hoofdletters bij verschillende stukjes tekst.


A Als ik over religie praat heb ik het over spiritualiteit, wat voelen zonder definiëren is. Religie is Spiritualiteit met een vastgelegde kern, zoals de Christelijke bijbel of de hindoeïstische Veda’s.

B Mijn gesprekspartner had een smaller concept: Religie is een geloof in hogere macht. Jammer dat het al zo lang geleden is want ik verwacht dat ik door heb gevraagd, want onder die definitie sluit je sommige religies buiten en noem je andere geloof systemen ten onrechte een religie.

C Geloof is een macht die jou een realiteit oplegt. Voor diegene is dat een prettig bevestigend gegeven, voor mij zou dat een reden zijn er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Als anarchist heb ik het niet zo op opgelegde dingen. Vele sociale en culturele regels en wetten hebben een heel redelijke reden dus de meeste overheidsregels en culturele regels hou ik me wel aan. Al is het maar omdat het het gedoe niet waard is om er tegenin te gaan.

D Tussendoor hebben we ook een hoop flauwe onzin gesprekken gehad. Deels ook door vreemde dingen die geschreven waren, zoals "8 ik geef". We hebben nog een kwartier gepraat over "acht slaan op" waar het woord vandaan komt. Ik denk dat het iets met het leger was. Daaronder staat "rang -8 ing", wat je kunt lezen als "rang minachting". We liepen om de aantekening heen, waardoor het soms op de kop of de zijkant stond. Dan is het een oneindigheidssymbool wat weer andere betekenissen geeft.

E Vind ik een mooie uitspraak: "Trust your madness", of in het Nederlands: vertrouw je gekheid.

F Gaat over religie: religie verbind, evolutionair kunnen mensen 200 mensen kennen. Het is een uitspraak die veel verklaard over het wij-zij gevoel dat steeds weer opduikt in de maatschappij. Ik heb een fijne “wij” groep gevonden in de autonomen en anarchisten.

G Hier staat "Sim & Salvation", wat misschien een spellingsfout is of toch bewust…

H Is een voorbeeld van hoe dingen ontstaan als je half luistert en half opschrijft wat er in je opkomt zonder na te denken of het iets betekend: Despair & Hope & Dope & Revelation. Dat klinkt heel mooi religieus met revelation, maar het geeft een voor mij meer realistische bron als oorsprong van openbaringen. Sommige drugs kan goed ontremmen waardoor je makkelijker zegt wat in je opkomt ook als het onzinnig klinkt. Soms kan je daar wel weer zinnige dingen uithalen. Ik gebruik die truc als ik me ergens druk om maak, maar het niet onder woorden kan brengen. Voorheen had ik er een paar bier voor nodig om soepel te kunnen automatisch schrijven. Tegenwoordig is mijn brein dusdanig ontremd dat ik geen hulp meer nodig heb.

Ik sloot deze Mad Pride bijeenkomst af met wat onzin: 4+5 ? 6=4 alsof het zo’n puzzel is. Er zit wel een kern van waarheid in. We begonnen met 4 later kwam er nog iemand bij en toen we al hadden afgesloten kwam er nog een huisgenoot binnen lopen.