Een middag van filosoferen over de GGZ in de ACU

Dinsdag middag gingen we met een groepje om een klad papier zitten om te filosoferen over de GGZ, veel verder had ik als organisator er niet over nagedacht dus lieten we het gebeuren en ontstond er een interessant gesprek en een interessant klad papier met uitspraken die verschillende mensen belangrijk vonden. Ik had gehoopt op een soort van mind-map waarmee we zouden kunnen herleiden hoe het gesprek was gelopen, het werd wat rommeliger maar ik ben blij dat ik het nu als leidraad kan gebruiken om te vertellen hoe het gesprek ging.

We begonnen met een voorstelronde van naam, persoonlijk voornaamwoorden en wat je over filosofie weet. Helaas heb ik niet alle filosofen opgeschreven die toen genoemd zijn, twee mensen hadden kort humanistiek gestudeerd, er was ook een socioloog die vooral de Franse stroming interessant vond, iemand met interesse in de Griekse filosofen en een ander noemde Kierkegaard en kwam meteen met een concept waarmee we later van start gingen en we af en toe bij terug kwamen; het groepsdenken.

Al tijdens de intro ronde werd duidelijk dat het ook relevant is om de ervaring met GGZ te delen, er was iemand met een opname in het buitenland en in Nederland, zodat die vergeleken konden worden, iemand had meerdere opnamen en was er positief over, weer een ander had in de zorg gewerkt naast dat die een diagnose en een traject had doorlopen, ik had een positieve ervaring met de GGZ maar wat negatieve ervaringen in revalidatie. Ook iemand met vooral ervaring met wachtlijsten en problemen van het vinden van de juiste therapie en juiste therapeut. Dit alles gaf genoeg stof tot gesprekken.

 

Poster waarop met verschillende kleuren stift en verschillende orientaties tekst geschreven staat. Bij de meeste teksten staat een nummer.

 

1. “groepsdenken, is er absolute waarheid?”

2. "angst” Vanuit groepsdenken krijg je angst, er is angst voor stilstand.

Helaas weet ik niet meer in welke volgorde het gesprek ging. Ik ga daarom de notities langs en schrijf wat in me opkomt. Zo krijgen we een lijstje interessante uitspraken met mijn interpretatie. Ik hoop dat als de andere aanwezigen het lezen ze nog een reactie achter kunnen laten.

3. “filosofie is in zichzelf wanneer je praat is het politiek” Dit was een gedachte die iemand had tijdens de introductie, ik heb dat moment gemist, dit is ook fijn aan een gezamenlijk klad papier, waar je achteraf nog kan bekijken wat anderen hebben getekend en geschreven.

4. “werkrelatie met therapeut” dit vonden we unaniem een goede uitspraak, ik had het ook opgeschreven, we waren erg onder de indruk van dit inzicht, de vervolg gedachte was dat het ook veel arbeid kost om iets te verwerken of gedragingen te veranderen.

5. “Arend; Levinas; Sartre” dit zijn namen van filosofen, ik weet de context niet meer.

6.“Thuis, waar voel je je thuis, waar je jezelf kan zijn” thuis voelen was een belangrijk thema. Daarom werd het woord thuis ingekleurd, waar we vaker op terug kwamen, ook met ervaringen van de hulpverlener die benoemde hoe een cliënt ooit verdrietig zei dat die in diens huis niet thuis kon zijn. Die bewoner voelt zich niet onwelkom omdat hij op een woongroep woont, hij wilt zich zelfs graag thuis voelen daar. Maar de manier waarop andere begeleiding met hem omgaat, zorgt ervoor dat hij zich niet thuis *kan* voelen.
Daarna kwamen we met wat omwegen van wat is links wat is rechts uit op deze uitspraak.

9. “serieus genomen worden” dit ging ook over het deel onderdrukking waar we vanuit verschillende richtingen op uitkwamen en is een van de belangrijkste voorwaarden voor een prettige werkrelatie met een specialist.

7. “overlap fascisme; GGZ is onderdrukking” en dat is waarom ik wel een goede GGZ ervaring had, mijn psychiater luisterde wel naar mij, mijn revalidatie arts niet en neuroloog ook niet en daarom heb ik daar slechte ervaringen. Als de zorg de ruimte heeft om te luisteren naar de cliënten zou het een stuk prettiger voor ons zijn.

8. “properitarian = libertariër” dat werd tijdens het praten over de splitsing links rechts gezegd, wat ik een sterke uitspraak vind want libertariërs beweren voor vrijheid (van uitbuiting van anderen) te zijn maar zijn veel meer gefocussed op het verzamelen van eigendom.

10. “socioliseren” (dus met een "o") vond ik een geniaal neologisme, als socialiseren betekend dat je naar een plek gaat om met mensen praat en interacties te hebben, dan betekend socioliseren dat je naar een zelfde plek gaat om te observeren hoe anderen interacties hebben. Fijn dat ik nu een woord heb voor het op afstand blijven van anderen.

11. “filosofen herbedenken concepten" Script schrijven van wat kan. Een andere keer dat we terug kwamen op wat groepsdenken is kwamen we op de vraag wat filosofen zijn. Iemand anders schreef daar over:

12. “scriptschrijvers van wat nog mogelijk is. Script openers

13. “afschaffen van de absolute waarheid, niet/wel aangaan van de absolute waarheid” het concept absolute waarheid kwam een aantal keer terug, ik ben vergeten welke stroming een einde maakte aan de discussie onder filosofen of het concept kan bestaan

14. “in de psychiatrie leer je denken over denken ⇒ filosoferen” Dit zei iemand achteraf en ik schreef het niet direct op. Die persoon zei het beter.

Ik vind het een mooie afsluiter voor dit verslag, we hebben afgesproken om de volgende keer op 9 november weer om 4 uur in ACU te zijn om opnieuw in gesprek te gaan. Hopelijk kan ik er weer bij zijn met stiften en een kladvel ter grootte van de tafel.

 

Labels