Filosoferen over de GGZ - 2

Dinsdag 9 november hadden we weer mensen uitgenodigd om te komen filosoferen over GGZ nadat het afgelopen maand zo interessant was. In de aanloop leek het er nog op dat het niet door zou gaan omdat er vooral afzeggingen waren. Uiteindelijk waren we toch nog met 7 personen. We hebben geprobeerd de structuur van vorige keer aan te houden met een aantekeningen vel en voorstel ronde, maar omdat we geen neurotypische breinen hebben is bij het onderwerp blijven soms lastig. Het is extra lastig bij zoiets interessants als ieders persoonlijke ervaring met filosoferen of de ggz.

Poster waarop met verschillende kleuren stift en verschillende orientaties tekst geschreven staat. Bij de meeste teksten staat een letter.

a. Het begon met deze sterke uitspraak “specialisten weten het niet beter”. Je moet dus zelf controle nemen om een goede behandeling te krijgen. Belangrijk omdat ik ook in die valkuil was gestapt tijdens revalidatie, ik nam aan dat ze het wel wisten. Nu weet ik dat ze het generiek redelijk weten maar elke casus zo anders kan zijn dat je goed op moet letten dat er wel naar je geluisterd wordt. We waren al drie keer van onderwerp gewisseld voordat we bij de laatste persoon in de voorstel ronde waren waarin die ook naam, persoonlijk voornaamwoorden, favoriete filosofen (Arendt) en GGZ ervaring gaf, fijn dat we zo’n diverse groep aan ervaringen hadden.

b. Het werkte niet om eerst een lijstje met favoriete filosofen te gebruiken want later kwamen we van de (ex) partner van Arendt.

c. Heidegger, die blijkbaar best wel een foute nazi was, werd bekend met zijn werk uit 1920. Daarin beschreef hij een concept waar een enkel wereldbeeld als “goed” wordt gedefinieerd en de werkelijkheid aangepast moet worden om dat wereld beeld tot stand te brengen. Dat concept hebben de nazi's gebruikt als excuus gebruikt voor beleid. Dit was de eerste keer dat ik het hoorde dus ik hoop dat ik het goed herhaal. Vorige keer hadden we als “thema” groepsdenken zoals Kierkegaard daar over schreef, deze keer wilde ik meer in de richting van zelfbeschikking denken. Ik ben benieuwd welke richting we volgende keer op gaan.

d. Levinas heeft blijkbaar de antithese van wat Heidegger naar buiten bracht en zei dat ieder een eigen wereldbeeld heeft, de uitdaging is de overlap te vinden. Iemand anders schreef daar bij: "kunnen elkaar tegen komen".

e. Ik vroeg hen (de twee mensen die over Arendt hadden gelezen en ook wat van Heidegger wisten) of het concept van Heidegger zoiets als solipsisme is; het concept dat je niet kan bewijzen dat je niet een brein in een emmer bent die prikkels krijgt van zintuigen of denkt die prikkels te krijgen. Blijkbaar is er overlap tussen de concepten maar is Heidegger enger omdat diens idee gebruikt kan worden om en “normaal wereldbeeld” op te dringen aan anderen.

f. Levinas ging daar tegenin met het idee van verschillende werelden.

g. Daarmee kwamen we bij gaslighting: het wereldbeeld van degene met de sterkste (macht)positie als waar en echt definiëren. Dat zorgt ervoor dat degene met het afwijkende wereldbeeld gaat twijfelen aan alles wat die denkt, terwijl de eerste niet noodzakelijk gelijk heeft, maar omdat die een met geweld afgedwongen autoritaire positie heeft kan er slecht tegenin gegaan worden. Helaas zijn we daar niet verder op in gegaan.

h. We zijn een zijspoor ingegaan, waar we praatten over verschillende werking van het brein en het idee dat ieder een andere verhouding heeft aan “intelligenties", daarom staat hier een lijstje met:

  • sociale intelligentie;
  • oplossing intelligentie;
  • motorische intelligentie;
  • geheugen.

Ook kwam ADD ter sprake, maar ik weet niet meer wat daarbij gezegd was. De ADD doet me wel denken aan een woord grapje die ik niet had opgeschreven: een van ons vertelde dat de specialisten zeggen dat die teveel aandacht heeft want de afkorting ADD staat voor Attention Deficit Disorder, een "aandachts tekort stoornis", dubbel negatief is positief? Vreemde lui bij DSM.

I. Van iemand anders: Filosofie: "misschien dat ik mij maar Sofie moet noemen :)". Dat was een woord grapje voor mensen die Oudgrieks kennen, of het leuk vinden om naar de oorsprong van woorden te kijken. Filosofie komt van het Oudgriekse woord "Philosophia". Het woord "philo" betekend houden van. In Nederland kennen we het als het achtervoegsel -fiel, zoals anglofiel (iemand die van Engelland houdt). Ik wilde een beter voorbeeld dus ik zocht het op en vond deze mooie lijst aan -fieeën, maar daar staat "sofiefilie" helaas niet bij. Het woord "sophia" betekend kennis. Wat we doen tijdens filosoferen is plezier hebben met het delen van kennis.

j. Weer een ander schreef een aantal synoniemen voor zelfbeschikking :

  • vrijheid
  • eigen zeggenschap
  • zelf controle nemen

De Engelse versie vind ik mooier: self determination (letterlijk vertaald als "zelf bepaling") de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat er (met je) gebeurd.

k. Hanna Arendt is naar eigen zeggen geen filosoof maar een politiek denker, hoewel wikipedia haar wel een filosoof noemt (hopelijk voelt iemand zich nu geroepen dat aan te passen).

Ik heb een pijl naar Douglas Adams gezet omdat hij mijn favoriete filosoof is, maar die noemt zich ook niet zo. Ik ben mogelijk de enige die hem zo noemt.

l. Zo zijn er dus een hoop bronnen waar we zo al pratend uit putten, in de voorstel ronde kwam Philosophy Tube en Shaun naar voren die allebei hedendaags zijn en op YouTube te vinden maar die hebben we in het gesprek niet gebruikt (denk ik).

m. Slajov Žižek hebben we denk ik wel gebruikt. Opvallend is dat het Dunning Kruger effect zo vaak zichtbaar. Degene die dit noemde en het ook kon spellen beweerde in het begin nog dat die niet zoveel van filosofie weet. Langzaamaan door deze gesprekken begin ik basis kennis te vergaren dus ik kijk uit naar de volgende.

Komen jullie 14 december na 4 uur mee praten over de GGZ vanuit filosofisch wereldbeeld? Wij zorgen weer voor stiften en een vel zodat er ook getekend kan worden om het motorisch deel van het brein bezig te houden terwijl het meer analytisch, probleemoplossend deel minder afgeleid raakt.
 

Labels