17 juli 2017

Wij hebben op de eerste MPdag een idee in de schoenen geschoven gekregen; mobiele MP acties en evenementen- in diverse samenwerkingsverbanden.

Zo hebben we inmiddels contact gelegd met de Brouwerij, Stichting BAB, Gezonde Geest ggz2.0, Enik recovery college, Belevingswereld en Doetank Peer.

De eerste evenementen, die uit een dergelijke samenwerking zijn voortgekomen zijn:

25-7-17 ism Belevingswereld

en 17-9-17 ismDoetankpeer

Kijk op onze Facebook-pagina voor meer info...