29 maart 2017

De eerste Nederlandse Mad Pride dag, 27 mei in Utrecht, heeft inmiddels de volgende workshops en activiteiten:

 

  • theater van de Onderdrukten;
  • workshop Open Dialogue;
  • associatieve woordkunst;
  • buttons en t-shirts maken;
  • een band die we nog ff geheim houden..
  • En er komt nog méér..

 

Om de dag gratis toegankelijk te maken, zijn we nog op zoek naar donaties of organisaties die een deel van het programma willen sponsoren.

De brieven van Mad Pride aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer en van Tekeer tegen de isoleer hebben er mogelijk aan bijgedragen dat de wet Verplichte GGz niet zonder slag of stoot aangenomen zal worden door de 1e kamer. Een commissie gaat zich er eerst over buigen:

 

De commissies besluiten op dinsdagochtend 16 mei 2017 enkele deskundigen uit te nodigen voor een gesprek over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. Het conceptprogramma en de conceptbrief worden op 4 april 2017 ter bespreking geagendeerd.

 

Daarnaast strijden we verder tegen de huidige BOPZ die eveneens tegen mensenrechten indruist.

Labels